Diversen

Een groot aantal kleinere opdrachten uitgevoerd zoals:

-Advisering bij de aanschaf van nieuwe systemen in exploitatiekosten.
-Het opstellen van projectspecificaties.
-Analyse van energiekosten.
-Het maken van EPc-berekeningen.
-Second opinions op andere werken.
-Installatieberekeningen met VABI.
-Bouwbegeleiding / toezicht.
-Opleveringen.
-Afnemen van regelkasten (FAT).
-Detachering.
-Bouwkundige tekeningen omzetten in CAD.
-Calculaties / kostenramingen / begrotingen.
-Aanbestedingen.
-Het testen van proefopstellingen (SAT).
-Het opstellen van kostenramingen.