Diversen

Een groot aantal kleinere opdrachten uitgevoerd zoals:

-Advisering bij de aanschaf van nieuwe systemen in exploitatiekosten.
-Het opstellen van projectspecificaties.
-Analyse van energiekosten.
-Second opinions op andere werken.
-Installatieberekeningen met VABI.
-Bouwbegeleiding / toezicht.
-Opleveringen.
-Calculaties / kostenramingen / begrotingen.
-Aanbestedingen.
-Het opstellen van kostenramingen.