Infrastructuur

Voor grotere opdrachtgevers met eigen terreinen en infrastructuur, nutsbedrijven
en dergelijke adviseren en engineeren wij inzake de volgende disciplines:

–   gasleidingnetten;
–   rioleringstelsels;
–   waterleidingnetten;
–   laagspannings-verdeelnetten;
–   middenspannings-verdeelnetten;
–   openbare verlichting;
–   communicatienetwerken;